Vratislav Lána & Vratislav Lána
Bezpečnost práce a požární ochrana

Požární ochrana, 5,9kB


Bezpečnost práce, 6,3kB
ADRESA :
Vratislav Lána & Vratislav Lána
ulice: Březiny 57
město: Děčín XXVII
psč: 405 01


IČO: 67 22 0746
DIČ: CZ - 7507052421

+420 603 / 507 958
+420 604 / 404 534

MAPA: ATLAS.CZ
GPS:50°45'47.83"N; 14°14'50.85"E

email: lanalana@seznam.cz
web: http://lanalana.sweb.cz/

Požární ochrana :

 • Provádíme činnosti vyplývající pro objednatele z § 27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, tj. činnosti, vyplývající z funkce "osoba odborně způsobilá" ve smyslu § 6 zák. č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona o požární ochraně.
 • Provádíme kontroly požární ochrany v objektech objednatele.
 • Vyhotovujeme závěrečné zprávy s uvedením zjištěného stavu a návrhů na opatření.
 • Provádíme zápisy do požární knihy
 • Zpracujeme dokumentaci požární ochrany v rozsahu daném zákonem číslo 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů( úplné znění č. 67/2001 Sb.) a Vyhláškou 246/2001 Sb.

Bezpečnost práce :

 • Zpracujeme metodické pokyny a směrnice související s BOZP, předpisy o BOZP na pracovištích.
 • Účastníme se vyšetřování smrtelných a ostatních pracovních úrazů (registrovaných), podle nařízení vlády č. 494/2001 sb.
 • Vypracujeme zprávy kontrolním státním orgánům dozoru v oblasti BOZP
 • Provádíme kontrolní činnost v oblasti BOZP, navrhujeme opatření k odstraňování zjištěných závad, upozorňujeme objednatele na zjištěné nedostatky.
 • Podílíme se na zabezpečování školení pracovníků, zajišťujeme ve spolupráci s objednatelem speciální školení pro vybrané činnosti.
 • Kontrolujeme uplatňování pokynů, směrnic a předpisů BOZP a jejich dodržování pracovníky objednatele.
 • Navrhujeme technická, organizační a výchovná opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích.
 • Vedeme evidenci pracovních úrazů a účastníme se práce komise pro odškodňování pracovníků při vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Sledujeme odstraňování závad, zjištěných při kontrolách.

Referentské zkoušky :

 • Zajištujeme školení zaměstnanců-řidičů používajících ke služebním účelům soukromá i služební vozidla

Školení :

 • zpracování systému školení ve firmě a vypracování osnov
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v BOZP
 • zajištění odborných a profesních školení

Ochranné pracovní pomůcky a potřeby k zajištění BOZP :

 • zpracování firemní směrnice pro poskytování OOPP na základě zhodnocení rizik
 • sortiment OOPP
 • bezpečnostní tabulky a bezpečnostní značky


Copyright 2002Creator.All Rights Reserved. Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768, prohlížeče MSIE 5+, Mozilla 1+,