Vratislav Lána & Vratislav Lána
Bezpečnost práce a požární ochrana

Požární ochrana, 5,9kB


Bezpečnost práce, 6,3kB
ADRESA :
Vratislav Lána & Vratislav Lána
ulice: Březiny 57
město: Děčín XXVII
psč: 405 01


IČO: 67 22 0746
DIČ: CZ - 7507052421

+420 603 / 507 958
+420 604 / 404 534

MAPA: ATLAS.CZ
GPS:50°45'47.83"N; 14°14'50.85"E

email: lanalana@seznam.cz
web: http://lanalana.sweb.cz/

Sdružení Vratislav Lána & Vratislav Lána bylo založeno v únoru roku 1998. Naší činností je odborné poradenství v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob. S ohledem na dlouholeté zkušenosti klade naše sdružení důraz na odbornost , kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb. Z těchto důvodů úzce spolupracujeme s mnoha odborníky z různých oborů (plynárenství, zdvihací zařízení, elektrická zařízení aj.) i s pracovníky státních a jiných orgánů (OIP, KHS, HZS, Odborový svaz KOVO aj.). Své služby poskytujeme jak dlouhodobě, na základě smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, tak jednorázově smlouvou o dílo. Díky mobilním telefonům a služebním vozidlům jsme stále v pohotovosti pro potřebný okamžitý zásah. Naše sdružení disponuje kvalitní kancelářskou a výpočetní technikou s programovým vybavením.

Věříme, že je lepší vynaložit určité náklady na prevenci v daných oblastech, než řešit represi např. provozní havárii, požár či vážný pracovní úraz.


Certifikáty :

  • Osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona České národní rady č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, číslo v katalogu Z-88/97.
  • Absolvování dvouletého studia, zřízeného IVBP v Brně, v letech 1978 - 1979 a zakončené závěrečnou zkouškou .
  • Osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze 4.10.2011 - I.T.I.
  • Osvědčení o absolvování kurzu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 26.4.1999 pod záštitou NIVOS - BP.

Reference z oblastí :

  • strojírenství
  • stavebnictví
  • dřevařství
  • textilní průmysl
  • školství
  • městské a okresní úřady

Užitečné odkazy na internetu :

MPSV.CZ
BOZPinfo.cz
BOZP

Copyright 2002Creator.All Rights Reserved. Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768, prohlížeče MSIE 5+, Mozilla 1+,